Article 11117

Title of the article

THE ESTIMATION OF HARDENING METHODS EFFICIENCY
FOR CYLINDRICAL PARTS MADE OF 30ХГСА STEEL 

Authors

Sazanov Vyacheslav Petrovich, Candidate of engineering sciences, sub-department of strength of materials, Samara National Research University named after academician S. P. Korolyov (34 Moskovskoe highway, Samara, Russia), sazanow@mail.ru

Index UDK

 621.787:539.319

DOI

 10.21685/2072-3059–2017-1-11

Abstract

Background. The investigated objects are cylindrical specimens made of 30ХГСА steel with surface cuts hardened by two ways: hydro blasting and rolling. The subject of the investigation is the residual stresses in the surface layer of specimens after hardening. The purpose of the work is to investigate the residual stresses’ influence on the multicyclic fatigue and to establish a possibility of applying the developed calculation methods to evaluate surface hardening efficiency.
Materials and methods. The investigation of the residual stresses distribution in the surface layer, as well as the multicyclic fatigue resistance of cylindrical specimens was carried out by calculation and experimental methods.
Results. The application of calculation methods for hardening efficiency evaluation showed that the difference between calculated and experimental values of the endurance limit increments by hardening in cylindrical specimens made of 30ХГСА steel with a semicircular cut didn’t exceed 9 % under hydro-shot blasting and 4 % under rolling.
Conclusions. The application of calculation methods to determine the endurance limit increment allows to estimate the efficiency of surface hardening with the accuracy acceptable for practice without long-run and expensive fatigue tests.

Key words

surface hardening; hydro-shot blasting; rolling; residual stresses; endurance limit.

Download PDF
References

1. Pavlov V. F. Izvestiya vuzov. Mashinostroenie [University proceedings. Mechanical engineering]. 1986, no. 8, pp. 29–32.
2. Pavlov V. F. Izvestiya vuzov. Mashinostroenie [University proceedings. Mechanical engineering]. 1988, no. 8, pp. 22–26.
3. Pavlov V. F. Izvestiya vuzov. Mashinostroenie [University proceedings. Mechanical engineering]. 1988, no. 12, pp. 37–40.
4. Pavlov V. F., Kirpichev V. A., Vakulyuk V. S. Prognozirovanie soprotivleniya ustalosti poverkhnostno uprochnennykh detaley po ostatochnym napryazheniyam [Forecasting fatigue resistance of items with hardened surfaces by residual stresses]. Samara: Izd-vo SNTs RAN, 2012, 125 p.
5. Vakulyuk V. S. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika S. P. Koroleva (Natsional'nogo issledovatel'skogo universiteta) [Bulletin of Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolyov (National Research University)]. 2012, no. 3 (34), pp. 172–176.
6. Kirpichev V. A., Saushkin M. N., Sazanov V. P., Semenova O. Yu. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika S. P. Koroleva (Natsional'nogo issledovatel'skogo universiteta) [Bulletin of Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolyov (National Research University]. 2012, no. 5 (36), part 1, pp. 95–99.
7. Kirpichev V. A., Bukatyy A. S., Chirkov A. V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga region. Engineering sciences]. 2012, no. 3 (23), pp. 102–109.
8. Kirpichev V. A., Filatov A. P., Karanaeva O. V., Chirkov A. V., Semenova O. Yu. Prochnost' materialov i elementov konstruktsiy: tr. MNTK [Strength of materials and structural elements: proceedings of the International scientific and technical conference]. Kiev: IPP im. G. S. Pisarenko NANU, 2011, pp. 678–685.
9. Kirpichev V. A., Bukatyy A. S., Filatov A. P., Chirkov A. V. Vestnik UGATU [Bulletin of USATU]. 2011, vol. 15, no. 4 (44), pp. 81–85.
10. Vakulyuk V. S. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Ser.: Fiz.-mat. nauki [Bulletin of Samara State Technical University. Series: Physical and mathematical sciences]. 2010, no. 1 (20), pp. 222–225.
11. Ivanov S. I. Ostatochnye napryazheniya [Residual stresses]. Kuybyshev: KuAI. 1971, iss. 53, pp. 32–42.
12. Sazanov V. P., Chirkov A. V., Samoylov V. A., Larionova Yu. S. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika S. P. Koroleva (Natsional'nogo issledovatel'skogo universiteta) [Bulletin of Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolyov (National Research University]. 2011, no. 3 (27), part 3, pp. 171–174.
13. Pavlov V. F., Stolyarov A. K., Vakulyuk V. S., Kirpichev V. A. Raschet ostatochnykh napryazheniy v detalyakh s kontsentratorami napryazheniy po pervonachal'nym deformatsiyam [Calculation of residual stresses in parts with stress points by initial deformation]. Samara: Izd-vo SNTs RAN, 2008, 124 p.

 

Дата создания: 08.08.2017 15:54
Дата обновления: 09.08.2017 16:12